Informatii

Internarea pacientilor in cadrul clinicii URODIAMED se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, optiuni politice sau antipatii personale.
Internarile se vor face in ordinea solicitarilor si tinand cont si de gravitatea afectiunii, iar dupa ocuparea paturilor se intocmesc liste de asteptare.  Listele de asteptare nu vor fi facute publice pentru a respecta prevederile din Legea drepturilor pacientilor (Legea 46/2003, art.21, cap. 4).
Asistenta medicala in spitalul nostrum se acorda in regim de spitalizare de zi.

Pentru spitalizarea de zi, criteriile care trebuie respectate sunt:
-diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
-tratamentul nu poate fi aplicat inn conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.
-alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea.

Criteriile de prioritizare a pacientilor inscrisi pe liste sunt:
– afectiuni cu caracter de urgente medicale ce pot fi tratate in cadrul spitalului nostru, cu personalul si aparatura din dotarea acestuia.
– afectiuni medicale decompensate.

SET MINIM DE DATE SOLICITATE PACIENTILOR PENTRU PROGRAMARE CONSULT / INTERNARE
-nume si prenume pacient
-numar de telefon pacient
-programare pentru : consult / internare
-specialitatea la care doriti programare
-medicul la care doriti programare
-ziua si data
-mesaj sau alte precizari

ACTE NECESARE PENTRU INTERNARE
Pacientul se va prezenta la biroul de internari cu:
-actul de identitate
-biletul de trimitere/biletul de internare, eliberat si semnat de medicul de familie/ medicul specialist din
-cardul Electronic de Asigurari de Sanatate sau adeverinta care sa ateste calitatea de asigurat (la biroul de internari este accesibila baza de date cu persoanele asigurate, SIUI_ASIGURATI)
-dovada calitatii de asigurat (talon de pensie/adeverinta de asigurat/adeverinta de salariat-conform modelului existent la anexa 1.1-Ordin 903/2007/adeverinta de coasigurat pentru persoanele aflate in intretinere)
-optional, cu alte documente medicale anterioare

EXTERNAREA PACIENTULUI
La externare, pacientul va primi de la biroul de internari documentele medicale disponibile si va fi informat daca trebuie sa revina pentru ridicarea altor documente medicale rezultate in urma internarii.
Documentele predate pacientului la externare sunt:
-bilet de externare
-scrisoare medicale
-decont de cheltuieli
-reteta (daca este necesar)
-concediu medical (daca este necesar)
-copii cu rezultate analizelor efectuate (daca este necesar)